İşsizlik Maaşı Hesaplama

Gerekli şartları sağlayan sigortalı çalışanlar, işsiz kaldıklarında devletten belli bir süre ödeme alabilirler. İşsizlik maaşı tutarını ve kaç ay boyunca ödeme alınabileceğini aşağıdaki hesaplama aracı yardımıyla kolayca hesaplayabilirsiniz. Bunun için ilgili yılı seçtikten sonra hizmet akdinin feshinden önceki son 4 ayda alınan brüt ücreti ve son 3 yıldaki toplam prim gün sayısını girerek hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
İşsizlik Maaşı Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
 1. TL
  (Örn. 32750,45)
 2. TL
  (Örn. 32750,45)
 3. TL
  (Örn. 32750,45)
 4. TL
  (Örn. 32750,45)

İlgili Hesaplamalar

İşsizlik maaşı nedir?

4447 sayılı kanun kapsamına giren işyerlerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir. Asıl adı işsizlik ödeneğidir.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Ödenekten yararlanmak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

Ödenekten kimler yararlanabilir?

4447 sayılı kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla ödeme almaya hak kazanırlar.

İşsizlik maaşı şartları nelerdir?

Özetle;

a) İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de ödenekten yararlanmaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da ödenekten yararlanmayı gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, ücretini eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)

b) Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

c) Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

d) Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Şartlarının sağlanması halinde ödenekten yararlanılmaktadır.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. İşsizlik maaşını güncel verilerle kolayca hesaplayabilmek için hesaplama aracımızı her zaman kullanabilirsiniz.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Örneğin son 4 ayda prime esas kazançlarının aylık ortalaması 3.000 TL olan bir kişi, bu tutarın %40'ı olan 1.200 TL tutarında işsizlik maaşı alabilir. Bu tutara damga vergisi dahildir.

İşsizlik ödeneği hesaplamalarında damga vergisi oranı nedir?

Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. Hesaplamalarda 2013 yılı ve sonrası için damga vergisi oranı %0,759, önceki yıllar içinse %0,66 olarak uygulanmaktadır.

2024 yılı için alınabilecek en düşük ve en yüksek maaş nedir?

Hesaplanan maaş miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. Dolayısıyla 2024 yılı için alınabilecek en düşük (taban) aylık brüt işsizlik ücreti 8.001,00 TL, en yüksek (tavan) aylık brüt maaş ise 16.002,00 TL'dir. Ödenek tutarından %0,759 oranında damga vergisi kesintisi yapıldığından 2024 yılı için alınabilecek en düşük (taban) aylık net ödenek 7.940,27 TL, en yüksek (tavan) aylık net ücret ise 15.880,54 TL'dir. Ancak bu tutarlar mayıs ayı ve sonrasında işten ayrılanlar için geçerlidir.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular İŞKUR Genel Müdürlüğü internet sitesi aracılığıyla kolayca yapılabilmektedir. İlgili sayfanın bağlantısını bu paragrafın sonunda bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir husus ise yeni bir iş bulduktan sonra işsizlik sigortası maaşını iptal ettirmeniz gerektiğidir. Aksi takdirde yeni iş yeriniz sizi sigortalı yaptığı anda devlet sizin hem çalışıp hem de işsizlik ödeneği almaya devam ettiğinizi tespit ederek cezalı olarak aldığınız paraları faiziyle birlikte geri talep etmektedir.

İŞKUR Genel Müdürlüğü - İşsizlik Ödeneği Başvuru Ekranı (Yeni pencerede açılır)

İlk ödeme ne zaman alınabilir?

Ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır.

İşsizlik maaşı nereden alınır?

PTT şubeleri tarafından her ayın sonunda aylık olarak ilgili kişinin kendisine ödenir.

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olan sigortalılardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün çalışanlara 180 gün,

b) 900 gün çalışanlara 240 gün,

c) 1080 gün çalışanlara 300 gün,

Süre ile ödeme yapılmaktadır.

İşsizlik ödeneği hangi durumlarda kesilir?

Ödenekten yararlanmakta iken;

a) Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,

b) İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,

c) Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,

d) Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen,

Sigortalı işsizlerin maaşları kesilir.